Регистрация
Обновите обложку профиля и отредактируйте данные о себе
Редактируйте основную информацию и ваш статус
Загрузите свою новую фотографию
Москва, Б.Саввинский пер.12,стр 16
Если вам нравится пост пользователя — отметьте его как понравившийся и это увидят ваши друзья
Комментируйте, обсуждайте пользовательские публикации и действия. Добавляйте к комментариям нужные фотографии, видео или звуковые файлы.
Михаил Александрович Врубель
Автопортрет с жемчужной раковиной
Кувшинки
Летящий Демон
Девочка на фоне персидского ковра
Богатырь
Чтобы оставлять комментарии, войдите или зарегистрируйтесь.
Амедео Модильяни
Цыганка с ребенком
Сидящая женщина в белой блузе
Женщина с веером. Портрет Лунии Чеховской
Портрет Жанны Эбютерн
Эльвира. Портрет девушки с белом воротничком
Камиль Писсарро
Оперный проезд, Париж под дождем
Оперный проезд
Карнавал на бульваре Монмартр, на закате
Сенокос в Эраньи
Сбор яблок в Эраньи
Галерия "Видима". Галерия "Видима"
Галерия "Видима". Галерия "Видима"
Галерия "Видима". Галерия "Видима"
Галерия "Видима". Галерия "Видима"
Чтобы оставлять комментарии, войдите или зарегистрируйтесь.
Н.П.. Выставка "Лунный всадник"
Выставка "Лунный всадник"
Н.П.
2016,
Чтобы оставлять комментарии, войдите или зарегистрируйтесь.
http://www.vidimaart.com/

ИЗКУСТВОТО Е ФИЛОСОФИЯ НА ЖИВОТА

Наскоро галерия „Видима” представи на севлиевци две изключително стойностни живописни изложби. Едната е на млад, но вече заявил себе си автор, Живка Маринова, другата е на творец, който не се нуждае от специално представяне, особено в Севлиево - обичан и уважаван от мнозина приятели и почитатели Николай Панайотов.

Живка Маринова родена 1979 година в София. Завършва художествена гимназия и Национална художествена академия специалност живопис при акад. Светлин Русев. През 2004 г. печели трета награда в националния конкурс за млади художници, критици и куратори. През 1995 г. е удостоена с първа награда в конкурса за етюд . През 2013 г. става носител на голямата награда за живопис от Национален конкурс за живопис, скулптора и графика на „Алианс България”. Член е на СБХ.
В галерия „Видима” авторката представи част от новите си творби обединени под общо название „Пейзаж”. Говорейки за своите картини, тя казва: „Винаги изхождам от натурата. Необходима ми е като своеобразна опора, върху която да стъпя и по-късно да трансформирам в друга моя лична реалност, която често граничи с абстракцията. Работите ми не са натурни, въпреки, че притежават свое пространство, форма и структура. Те са изцяло подчинени на чисто живописното изграждане на композицията и емоцията, която искам да вложа.”
Творбите на Живка Маринова са силно емоционални и дълбоко осмислени, носят интелигентен оптимизъм. Изразявайки себе си и изследвайки чисто живописни задачи, тя се доближава до стойности, неподвластни на прищевките на времето. Цветната естетика в картините и е изведена като същност на живописта. Благородна, дълбока, бликаща от нюанси, задълбочена живопис, която разкрива самокритична личност на художник – философ, загрижен както за формата на изказа, така и за неговото поетично, развълнувано и богато на смислови послания съдържание.

Изложбата на Николай Панайотов «Лунен конник» включва най-нови произведения на художника инсперирани от последните му пътувания, впечатления и размисли. Нарисувани в характерен за автора стил, артистичен, свободен и непринуден, те създават непознат свят, специфична своеобразна реалност, напълнена с драматично противопоставяне между героите и с иронично авторово намигване към тях.
Без колебание може да се каже, че Николай Панайотов е уникален творец и уникална личност, с потресаващи способности, впечатляващи със своята фантазия, мащабност на мислите и идеите, изискващи освен талант, определена смелост и увереност в себе си, за да бъдат постигнати и реализирани. Безусловно, произведенията на Николай - мозайки, стенописи, картини, сценографии, винаги се отличават с монументалност, размах, изумяваща сила, енергия и магнетизъм, които идват от тях. Забележително е и невероятното му умение да съчетава на пръв поглед несъчетаеми неща – потапяне в темата, стигане до философската й дълбочина и по-детски открит, спонтанен и шеговит начин на нейното представяне.
За жителите на Севлиево името на Николай Панайотов е добре познато и преди всичко е свързано със създадените от него мозайки и стенописи, а също така картини, намиращите се в Дома на културата «Мара Белчева» и в колекциите на двете галерии – градската и галерия «Видима». В последните години «Бялото училище» - ателието на художника в с. Стоките, също се превърна в интересно и атрактивно място, а създадените от него театрални костюми към произведенията на Вагнер, заедно със сценичните декори и ефекти, още веднъж доказват таланта на техния изключителен автор.

5 юли 2016 г., Ирина Колбасова.
Чтобы оставлять комментарии, войдите или зарегистрируйтесь.
HELP